Efter sagen

Home / Efter sagen

I retten kan der ske tre ting. Enten bliver du frifundet, fundet delvist skyldig eller skyldig. Uanset resultatet vil din advokat fortsat hjælpe dig.  Bliver du frifundet, eller delvist frifundet, kan advokaten hjælpe dig med at opnå erstatning. Hvis du bliver dømt og skal afsone, kan advokaten hjælpe dig med at søge om fodlænke, orlov, flytning mv. Alt dette er uden beregning.
Din forsvarsadvokat kan også hjælpe dig med sager om prøveløsladelse efter aftale.