Obligatoriske oplysninger

Obligatoriske oplysninger

OBLIGATORISKE OPLYSNINGER.
Storm Thygesen Advokatfirma, cvr. nr. 35072241, indehaves af advokat Jesper Storm Thygesen. Virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed. Storm Thygesen Advokatfirma er i kontorfællesskab med advokatfirmaerne Advokatfirmaet Mads Kramme, cvr. nr. 36631538 (enkeltmandsvirksomhed).
Storm Thygesen Advokatfirma og Advokatfirmaet Mads Kramme har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos CNA Insurance (Europe) S.A., Hammerensgade 6., 1, 1267 København K, efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokaterne ansat hos Storm Thygesen Advokatfirma og Advokatfirmaet Mads Kramme uanset hvor advokatvirksomheden udøves.
Advokaterne ansat i Storm Thygesen Advokatfirma ogAdvokatfirmaet Mads Kramme agerer primært som beskikket advokat i straffesager. Salæret til en beskikket advokat i en straffesag fastsættes af retten ud fra de vejledende takster, der findes her.
Det fremgår af taksterne, at salæret fastsættes med udgangspunkt i en timesats på kr. 1.775,- med tillæg af moms, dvs. en timesats på kr. 2.218,75 inkl. moms. Salæret afholdes i første række af statskassen. Hvis klienten findes skyldig, bliver salæret efterfølgende opkrævet hos klienten.
Storm Thygesen Advokatfirma og Advokatfirmaet Mads Kramme anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
Advokaterne ansat i Storm Thygesen Advokatfirma og Advokatfirmaet Mads Kramme er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på advokatsamfundet.dk

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Storm Thygesen Advokatfirma, Advokatfirmaet Mads Kramme og/eller utilfredshed med adfærd udvist af advokater ansat i de nævnte firmaer, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.