Obligatoriske oplysninger

Obligatoriske oplysninger

OBLIGATORISKE OPLYSNINGER.
Storm Thygesen Advokatfirma, cvr. nr. 35072241, indehaves af advokat Jesper Storm Thygesen. Virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed. Storm Thygesen Advokatfirma er i kontorfællesskab med advokatfirmaerne Advokatfirmaet Mads Kramme, cvr. nr. 36631538 og Advokatfirmaet Mie Sønder Koch, cvr. nr. 40742948.
Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos HDI Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø, efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokaterne ansat hos Storm Thygesen Advokatfirma uanset hvor advokatvirksomheden udøves.
Advokaterne ansat i Storm Thygesen Advokatfirma agerer primært som beskikket advokat i straffesager. Salæret til en beskikket advokat i en straffesag fastsættes af retten ud fra de vejledende takster, der findes her.
Det fremgår af taksterne, at salæret fastsættes med udgangspunkt i en timesats på kr. 1.775,- med tillæg af moms, dvs. en timesats på kr. 2.218,75 inkl. moms. Salæret afholdes i første række af statskassen. Hvis klienten findes skyldig, bliver salæret efterfølgende opkrævet hos klienten.
Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
Advokaterne ansat i Storm Thygesen Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.
De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på advokatsamfundet.dk