UNDER EFTERFORSKNINGEN/ VARETÆGTSFÆNGSLINGEN.

Home / UNDER EFTERFORSKNINGEN/ VARETÆGTSFÆNGSLINGEN.

Under efterforskningen forbereder din vi sagen og tilrettelægger strategien for dit forsvar i samarbejde med dig. Herunder vil vi gennemgå politiets efterforskningsmateriale sammen med dig og vejlede dig om sagens stærke og svage sider. Vi drøfter også om der måtte være behov for yderligere efterforskning eller andre ting der kan hjælpe dig, ligesom vi sammen planlægger om du skal udtale dig til politiet og/eller i retten

Hvis du er varetægtsfængslet forud for retssagen, vil din forsvarsadvokat jævnligt besøge dig i arresten mhp. at tale om sagen og lægge en strategi for hvordan vi opnår det bedst mulige resultat. Advokaten hjælper også med problemer under afsoningen, herunder hvis der er problemer i arresten, eller problemer ifht. familien og lign.