Er du varetægtsfængslet efter straffeloven?

Se hvordan du skal forholde dig og hvem du bør kontakte

Højt kvalificeret specialistbistand i straffesager.

Er du varetægtsfængslet under en igangværende efterforskning?

Under efterforskningen forbereder vi sagen og tilrettelægger strategien for dit forsvar i samarbejde med dig. Herunder vil vi gennemgå politiets efterforskningsmateriale sammen med dig og vejlede dig om sagens stærke og svage sider. Vi drøfter også om der måtte være behov for yderligere efterforskning eller andre ting der kan hjælpe dig, ligesom vi sammen planlægger om du skal udtale dig til politiet og/eller i retten

Hvis du er varetægtsfængslet forud for retssagen, vil din forsvarsadvokat jævnligt besøge dig i arresten mhp. at tale om sagen og lægge en strategi for hvordan vi opnår det bedst mulige resultat. Din forsvarsadvokat kan også hjælpe med problemer under afsoningen, herunder hvis der er problemer i arresten, problemer ift. familien og lign.

Kontakt et advokatfirma med erfaring i strafferetten - Det har vi

Søger du en ny forsvarsadvokat til din sag eller kender du en varetægtsfængslet der har brug for hjælp? Kontakt vores kontor omgående.

Storm Thygesen Advokatfirma har strafferetsadvokater med erfaring fra anklagemyndigheden. Derfor kan vi med specialistbistand gennemgå din sag hurtigt og grundigt, udarbejde en strategi der giver resultater og lægge pres på anklageren og politiets  sag. Da vi kender politiets metoder, giver det os ofte gode kort på hånden i fasen med efterforskning og varetægtsfængsling.

Varetægtsfængslet

FORSVARSADVOKAT MED KONTOR I KØBENHAVN & KOLDING

Storm Thygesen Advokatfirma har hovedkontor centralt i København K og en filial i Kolding. Vores forsvarsadvokater repræsenterer derfor klienter i hele Danmark, dog med særligt fokus på Sjælland, herunder verserende sager ved Retten på Frederiksberg, Københavns Byret og Østre Landsret, samt retten i Lyngby, Glostrup, Næstved, Helsingør & Nykøbing Falster.

HAR DU BRUG FOR JURIDISK BISTAND?

Hvis du vælger en forsvarsadvokat fra Storm Thygesen Advokatfirma, er du sikret det bedst mulige forsvar. Ring til os med det samme og få en snak om din sag.