Hjælp under retssagen

STORM THYGESEN ADVOKATFIRMA

Højt kvalificeret specialistbistand i straffesager.

HVAD KAN VI HJÆLPE MED UNDER SAGEN?

Din advokat gennemgår politiets materiale sammen med dig. Herunder vil du blive rådgivet om hvor stærk sagen mod dig er og om du bør udtale dig til politiet. Det er altid en god ide at tale med din advokat inden du udtaler dig til politiet.

Varetægtsfængslet?

Hvis du er varetægtsfængslet vil din advokat besøge dig indenfor en uge efter at vedkommende har modtaget sagen. Herefter vil han løbende besøge dig og holde dig opdateret på udviklingen i sagen. Din advokat vil også stå for kontakten til din familie og hjælpe dem hvis der opstår problemer med besøg eller lignende. Hvis du bliver dømt vil din advokat også hjælpe dig med at finde det rigtige afsoningssted, prøveløsladelse mv. Denne hjælp koster ikke ekstra.

HAR DU BRUG FOR JURIDISK BISTAND?

Hvis du vælger en forsvarsadvokat fra Storm Thygesen Advokatfirma, er du sikret det bedst mulige forsvar. Ring til os med det samme og få en snak om din sag.