Et stærkt hold af strafferetsadvokater

STORM THYGESEN ADVOKATFIRMA

Højt kvalificeret specialistbistand i straffesager.

SPECIALE I STRAFFERET

Storm Thygesen Advokatfirma er et advokatfirma med hovedkontor i København. Vi har speciale i strafferet og vores strafferetsadvokater er alle specialister med en række frifindelser indenfor det strafferetslige område.

Flere af advokaterne i advokatfirmaet har baggrund indenfor anklagemyndigheden og derigennem også anklagererfaring med strafferet. Dette giver vores advokater  en grundlæggende forståelse for og kendskab til politiets og anklagemyndighedens arbejdsmetoder i forbindelse med retssager indenfor strafferet. Vores kendskab til anklagerens metoder, sikrer dig det bedst mulige resultat, hvad enten det er en frifindelse eller en lav straf.

Storm Thygesen Advokatfirma har strafferetsadvokater med møderet for byretterne, landsretterne og Højesteret. På denne måde kan vi sikre dig repræsentation hele vejen igennem dit forløb hvis du er anklaget indenfor strafferettens bestemmelser.

Vores advokatfirma kan også hjælpe dig under din afsoning. Det kan bl.a være vedrørende afsoningssted, prøveløsladelse, orlov, m.v. Derudover bistår vi med forskellige typer opgaver der kan rejse sig i kølvandet på en straffesag, herunder mindre fogedsager, tvangsanbringelser og hjemangivelser, forældremyndighed, erstatning i anledning af strafprocessuel forfølgning, konkurskarantæner m.v.

Hvis du vælger en strafferetsadvokat fra Storm Thygesen Advokatfirma, er du sikret det bedst mulige forsvar.

ADVOKATFIRMAETS SAGER

Storm Thygesen Advokatfirma har erfaring fra en række retsager kendt fra offentligheden. Herunder større sager om drab, vold, narko og økonomisk kriminalitet. I flere af disse sager er vores klienter enten blevet frifundet eller fået nedsat straf. Læs mere om sager vores advokatfirma har varetaget under vores sagsarkiv

STRAFFERETSADVOKATER I KØBENHAVN & KOLDING

Storm Thygesen Advokatfirma har hovedkontor centralt i København K og en filial i Kolding. Vores forsvarsadvokater repræsenterer derfor klienter i hele Danmark, dog med særligt fokus på Sjælland, herunder verserende sager ved Retten på Frederiksberg, Københavns Byret og Østre Landsret, samt retten i Lyngby, Glostrup, Næstved, Helsingør & Nykøbing Falster.

HAR DU BRUG FOR JURIDISK BISTAND?

Hvis du vælger en forsvarsadvokat fra Storm Thygesen Advokatfirma, er du sikret det bedst mulige forsvar. Ring til os med det samme og få en snak om din sag.