Obligatoriske oplysninger

STORM THYGESEN ADVOKATFIRMA

Højt kvalificeret specialistbistand i straffesager.

Juridiske oplysninger
Storm Thygesen Advokatfirma, cvr. nr. 35072241, indehaves af advokat Jesper Storm Thygesen. Virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed. Storm Thygesen Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos CNA Insurance (Europe) S.A., Hammerensgade 6., 1, 1267 København K, efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokaterne ansat hos Storm Thygesen Advokatfirma uanset hvor advokatvirksomheden udøves.
Advokaterne ansat i Storm Thygesen Advokatfirma agerer primært som beskikket advokat i straffesager. Salæret til en beskikket advokat i en straffesag fastsættes af retten ud fra de vejledende takster, der findes her.
Det fremgår af taksterne, at salæret fastsættes med udgangspunkt i en timesats på kr. 1.775,- med tillæg af moms, dvs. en timesats på kr. 2.218,75 inkl. moms. Salæret afholdes i første række af statskassen. Hvis klienten findes skyldig, bliver salæret efterfølgende opkrævet hos klienten.
Storm Thygesen Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
Advokaterne ansat i Storm Thygesen Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på advokatsamfundet.dk

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Storm Thygesen Advokatfirma og/eller utilfredshed med adfærd udvist af advokater ansat i det nævnte firma, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

FORSVARSADVOKAT MED KONTOR I KØBENHAVN & KOLDING

Storm Thygesen Advokatfirma har hovedkontor centralt i København K og en filial i Kolding. Vores forsvarsadvokater repræsenterer derfor klienter i hele Danmark, dog med særligt fokus på Sjælland, herunder verserende sager ved Retten på Frederiksberg, Københavns Byret og Østre Landsret, samt retten i Lyngby, Glostrup, Næstved, Helsingør & Nykøbing Falster.

HAR DU BRUG FOR JURIDISK BISTAND?

Hvis du vælger en forsvarsadvokat fra Storm Thygesen Advokatfirma, er du sikret det bedst mulige forsvar. Ring til os med det samme og få en snak om din sag.