Om os

STORM THYGESEN ADVOKATFIRMA

Højt kvalificeret specialistbistand i straffesager.

HOS STORM THYGESEN ADVOKATFIRMA KAN VI REPRÆSENTERE DIG HELE VEJEN TIL HØJESTERET. 

Storm Thygesen Advokatfirma yder højt kvalificeret specialistbistand i straffesager.

Vores advokater har alle stor erfaring indenfor strafferetten, herunder har flere en baggrund i anklagemyndigheden og har derfor en grundlæggende forståelse for og kendskab til politiets og anklagemyndighedens metoder. Dette sikrer dig det bedst mulige resultat, hvad enten det er en frifindelse eller en lav straf.

Storm Thygesen Advokatfirma har advokater med møderet for byretterne, landsretterne og Højesteret. På denne måde kan vi sikre dig repræsentation hele vejen igennem dit forløb.

Skulle du blive dømt kan advokatfirmaet også hjælpe dig under din afsoning. Det kan bl.a være vedrørende afsoningssted, prøveløsladelse, orlov, m.v.
Derudover bistår vi med forskellige typer opgaver, der kan rejse sig i kølvandet på en straffesag, herunder mindre fogedsager, tvangsanbringelser og hjemangivelser, forældremyndighed, erstatning i anledning af strafprocessuel forfølgning, konkurskarantæner m.v.

Hvis du vælger en advokat fra Storm Thygesen Advokatfirma, er du sikret det bedst mulige forsvar.

ADVOKATFIRMA I KØBENHAVN & KOLDING


Storm Thygesen Advokatfirma har hovedkontor centralt i København K og en filial i Kolding. Vores advokatfirma repræsenterer derfor klienter i hele Danmark, dog med særligt fokus på Sjælland, herunder verserende sager ved Retten på Frederiksberg, Københavns Byret og Østre Landsret, samt retten i Lyngby, Glostrup, Næstved, Helsingør & Nykøbing Falster.

FORSVARSADVOKAT MED KONTOR I KØBENHAVN & KOLDING

Storm Thygesen Advokatfirma har hovedkontor centralt i København K og en filial i Kolding. Vores forsvarsadvokater repræsenterer derfor klienter i hele Danmark, dog med særligt fokus på Sjælland, herunder verserende sager ved Retten på Frederiksberg, Københavns Byret og Østre Landsret, samt retten i Lyngby, Glostrup, Næstved, Helsingør & Nykøbing Falster.

HAR DU BRUG FOR JURIDISK BISTAND?

Hvis du vælger en forsvarsadvokat fra Storm Thygesen Advokatfirma, er du sikret det bedst mulige forsvar. Ring til os med det samme og få en snak om din sag.