Under efterforskningen/
varetægtsfængslingen.
I retten
Efter sagen

HOS STORM THYGESEN ADVOKATFIRMA HAR ALLE FORSVARSADVOKATER STOR ERFARING INDENFOR STRAFFERET

Flere af vores forsvarsadvokater har baggrund i anklagemyndigheden i København og har derfor en grundlæggende forståelse for og kendskab til politiets og anklagemyndighedens metoder. Dette sikrer dig det bedst mulige resultat, hvad enten det er en frifindelse eller en lav straf. Storm Thygesen Advokatfirma har forsvarsadvokater med møderet for byretterne, landsretterne og Højesteret. Således kan advokatfirmaet repræsentere dig igennem hele din sag og igennem alle retsinstanser.

I tilfælde af domfældelse med fængselsstraf, tilbyder Storm Thygesen Advokatfirma også retslig hjælp under afsoning. Det være sig i forhold til afsoningssted, orlov eller andet. På denne måde kan vi sørge for at vores klienter får kvalificeret bistand – også efter sagen er afsluttet.

FORSVARSADVOKAT MED KONTOR I KØBENHAVN & KOLDING

Storm Thygesen Advokatfirma har hovedkontor centralt i København K og en filial i Kolding. Vores forsvarsadvokater repræsenterer derfor klienter i hele Danmark, dog med særligt fokus på Sjælland, herunder verserende sager ved Retten på Frederiksberg, Københavns Byret og Østre Landsret, samt retten i Lyngby, Glostrup, Næstved, Helsingør & Nykøbing Falster.

HAR DU BRUG FOR JURIDISK BISTAND?

Hvis du vælger en forsvarsadvokat fra Storm Thygesen Advokatfirma, er du sikret det bedst mulige forsvar.
+45 3050 1036