Advokatfirma i København med speciale i økonomisk kriminalitet

STORM THYGESEN ADVOKATFIRMA

Højt kvalificeret specialistbistand i straffesager.

SPECIALE I ØKONOMISK KRIMINALITET

Storm Thygesen Advokatfirma er et advokatfirma med hovedkontor i København. Vi har blandt andet speciale i økonomisk kriminalitet og vores advokater er alle specialister med en række frifindelser i komplekse sager indenfor bedrageri, hvidvask, svindel, skatte- og momssvig.

Flere af advokaterne i advokatfirmaet har baggrund indenfor anklagemyndigheden og derigennem også anklagererfaring med økonomisk kriminalitet. Dette giver vores advokater en grundlæggende forståelse for og kendskab til politiets og anklagemyndighedens arbejdsmetoder i forbindelse med retssager omhandlende økonomisk kriminalitet. Vores kendskab til anklagerens metoder, sikrer dig det bedst mulige resultat, hvad enten målet er en frifindelse eller en lav straf.

Storm Thygesen Advokatfirma har advokater med møderet for byretterne, landsretterne og Højesteret. På denne måde kan vi sikre dig repræsentation hele vejen igennem dit forløb som anklaget.

Vores advokatfirma kan også hjælpe dig under din afsoning. Det kan bl.a være vedrørende afsoningssted, prøveløsladelse, orlov, m.v. Derudover bistår vi med forskellige typer opgaver der kan rejse sig i kølvandet på en straffesag, herunder mindre fogedsager, tvangsanbringelser og hjemangivelser, forældremyndighed, erstatning i anledning af strafprocessuel forfølgning, konkurskarantæner m.v.

Hvis du vælger en advokat fra Storm Thygesen Advokatfirma, er du sikret det bedst mulige forsvar som sigtet indenfor økonomisk kriminalitet.

ADVOKATFIRMAETS SAGER

Storm Thygesen Advokatfirma har erfaring fra en række retsager kendt fra offentligheden. Herunder større sager om drab, vold, narko og økonomisk kriminalitet. I flere af disse sager er vores klienter enten blevet frifundet eller fået nedsat straf. Læs mere om sager vores advokatfirma har varetaget under vores sagsarkiv

STRAFFERETSADVOKATER I KØBENHAVN & KOLDING - VI TAGER SAGER INDENFOR ØKONOMISK KRIMINALITET

Storm Thygesen Advokatfirma har hovedkontor centralt i København K og en filial i Kolding. Vores forsvarsadvokater repræsenterer derfor klienter i hele Danmark, dog med særligt fokus på Sjælland, herunder verserende sager ved Retten på Frederiksberg, Københavns Byret og Østre Landsret, samt retten i Lyngby, Glostrup, Næstved, Helsingør & Nykøbing Falster.

HAR DU BRUG FOR JURIDISK BISTAND?

Hvis du vælger en forsvarsadvokat fra Storm Thygesen Advokatfirma, er du sikret det bedst mulige forsvar. Ring til os med det samme og få en snak om din sag.