Hvad sker der efter en retssag?

Se hvordan du skal forholde dig og hvordan vi kan hjælpe

Højt kvalificeret specialistbistand i straffesager.

Udfaldet af din retssag afgør hvad der kan ske

I retten kan der ske tre ting. Enten bliver du frifundet, fundet delvist skyldig eller skyldig. Uanset resultatet vil din advokat fortsat hjælpe dig.  Bliver du frifundet, eller delvist frifundet, kan advokaten hjælpe dig med at opnå erstatning. Hvis du bliver dømt og skal afsone, kan advokaten hjælpe dig med at søge om fodlænke, orlov, flytning mv. Alt dette er uden beregning.

Din forsvarsadvokat kan også hjælpe dig med sager om prøveløsladelse efter aftale.

Hvis du er varetægtsfængslet forud for retssagen, vil din forsvarsadvokat jævnligt besøge dig i arresten mhp. at tale om sagen og lægge en strategi for hvordan vi opnår det bedst mulige resultat. Din forsvarsadvokat kan også hjælpe med problemer under afsoningen, herunder hvis der er problemer i arresten, problemer ift. familien og lign.

Kontakt et advokatfirma med erfaring i strafferet

Søger du en ny forsvarsadvokat til din sag eller kender du en varetægtsfængslet der har brug for hjælp? Kontakt vores kontor omgående.

Storm Thygesen Advokatfirma har strafferetsadvokater med erfaring fra anklagemyndigheden. Derfor kan vi med specialistbistand gennemgå din sag hurtigt og grundigt, udarbejde en strategi der giver resultater og lægge pres på anklageren og politiets  sag. Da vi kender politiets metoder, giver det os ofte gode kort på hånden i fasen med efterforskning og varetægtsfængsling.

sigtet af politiet

FORSVARSADVOKAT MED KONTOR I KØBENHAVN & KOLDING

Storm Thygesen Advokatfirma har hovedkontor centralt i København K og en filial i Kolding. Vores forsvarsadvokater repræsenterer derfor klienter i hele Danmark, dog med særligt fokus på Sjælland, herunder verserende sager ved Retten på Frederiksberg, Københavns Byret og Østre Landsret, samt retten i Lyngby, Glostrup, Næstved, Helsingør & Nykøbing Falster.

HAR DU BRUG FOR JURIDISK BISTAND?

Hvis du vælger en forsvarsadvokat fra Storm Thygesen Advokatfirma, er du sikret det bedst mulige forsvar. Ring til os med det samme og få en snak om din sag.