Skal du møde i retten for en straffesag?

Se hvordan du skal forholde dig og hvem du bør kontakte

Højt kvalificeret specialistbistand i straffesager.

Er du tiltalt i en retssag indenfor strafferet?

I retten har du din forsvarsadvokat med dig hele tiden. Forsvarsadvokaten sikrer sig at alle dine rettigheder bliver iagttaget, og at alle regler bliver overholdt. Hvis du har en advokat fra Storm Thygesen Advokatfirma, kan du være sikker på at der bliver kæmpet med alle mulige midler for at sikre dig det bedst mulige resultat.

Storm Thygesen Advokatfirma har forsvarsadvokater med møderet for byretterne, landsretterne og Højesteret, i bl.a. København. Således kan advokatfirmaet repræsentere dig igennem hele din sag og igennem alle retsinstanser.

Kontakt et advokatfirma med erfaring i strafferet

Typisk vil vi have både et grundigt kendskab til din sag og være strategisk forberedte når retssagen starter. Men skulle du ønske at skifte forsvarer og få ny rådgivning, så kontakt vores kontor omgående.

Storm Thygesen Advokatfirma har strafferetsadvokater med erfaring fra anklagemyndigheden. Derfor kan vi med specialistbistand gennemgå din sag hurtigt og grundigt, udarbejde en strategi der giver resultater og lægge pres på anklageren og politiets  sag. Da vi kender politiets metoder, giver det os ofte gode kort på hånden i fasen med efterforskning og varetægtsfængsling.

sigtet af politiet

FORSVARSADVOKAT MED KONTOR I KØBENHAVN & KOLDING

Storm Thygesen Advokatfirma har hovedkontor centralt i København K og en filial i Kolding. Vores forsvarsadvokater repræsenterer derfor klienter i hele Danmark, dog med særligt fokus på Sjælland, herunder verserende sager ved Retten på Frederiksberg, Københavns Byret og Østre Landsret, samt retten i Lyngby, Glostrup, Næstved, Helsingør & Nykøbing Falster.

HAR DU BRUG FOR JURIDISK BISTAND?

Hvis du vælger en forsvarsadvokat fra Storm Thygesen Advokatfirma, er du sikret det bedst mulige forsvar. Ring til os med det samme og få en snak om din sag.